Soubor předpisů FAČR účinný od 1. 7. 2015

Valná hromada FAČR na svém řádném zasedání dne 5. 6. 2015 schválila návrh stanov; Výkonný výbor FAČR současně téhož dne schválil nový soubor předpisů, vyjma Disciplinárního řádu, který ještě bude dále diskutován zejména v otázkách výše některých trestů, avšak i jeho účinnost je předpokládána od 1. 7. 2015
 
1. STANOVY.PDF
2. EVIDENČNÍ A REGISTRAČNÍ ŘÁD.PDF
3. PŘESTUPNÍ ŘÁD.PDF
4. SOUTĚŽNÍ ŘÁD.PDF 
5. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD.pdf 
6. PROCESNÍ ŘÁD.PDF
7. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN.PDF
8. ŘÁD ROZHODĆÍCH A DELEGÁTŮ.PDF
9. ŘÁD TRENÉRŮ.PDF
10. ZPRODSTŘEDKOVATELSKÝ ŘÁD.PDF
 
 

PARTNEŘI:

 
 

 

 
 

www.mujprvnigol.cz/