Soubor předpisů FAČR účinný od 1. a 8.2.2017

Novelizace předpisů FAČR, které proběhly buď per rollam na konci ledna s účinností od 1. 2. 2017 nebo byly schváleny na zasedání VV FAČR dne 7. 2. 2017 s účinností ode dne 8. 2. 2017. Jde o změny spíše drobného charakteru, v Přestupním řádu pak v podstatě týkající se profesionálů.
 
2. EVIDENČNÍ A REGISTRAČNÍ ŘÁD 08022017.pdf
3. PŘESTUPNÍ ŘÁD 08022017.pdf
4. SOUTĚŽNÍ ŘÁD 08022017.pdf
5. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 08022017.pdf
7. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN - 01022017.pdf
8. ŘÁD ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ - 01022017.pdf
9. ŘÁD TRENÉRŮ 08022017.pdf
 
 
 
Mgr. Martin Říha             
legislativně právní oddělení
Fotbalová asociace České republiky
Diskařská 2431, 169 00  Praha 6
Tel.:         (+420) 233 029 261
Fax:         (+420) 233 353 107
Mob.:      (+420) 725 804 199
e-mail:    riha@fotbal.cz
 
 

PARTNEŘI:

 
 

 

 
 

www.mujprvnigol.cz/