Složení komise

Předseda:    Zdeněk Jelínek

                    T: 604 311 065

                    E: jelda22@seznam.cz

 

člen:            Petr Mašlej       

                    T: 737 382 427

                    E:petrmaslej@seznam.cz

 

člen:            Michael Klos

                    T: 739 202 179

                    E: mklos@seznam.cz