DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

02.12.2015 16:48

Výzva všem oddílům !!! VV OFS Karviná na svém zasedání dne 1.12.2015 rozhodl ve snaze zkvalitnit práci a činnost OFS Karviná o rozpuštění všech odborných komisí (tj Sportovně technickou komisi, Disciplinární komisi, Komisi mládeže, Komisi rozhodčích, Trenérsko-metodickou komisi, Hospodářskou komisi)

VV OFS Karviná proto žádá všechny oddíly v působnosti OFS Karviná o návrhy členů oddílů do jednotlivých komisí !! Návrhy podávejte v termínu do 31.12.2015.

Věříme, že společným úsilím pozvedneme úroveň fotbalu v okrese opět o něco výše !!!

S pozdravem

Bronislav Schimke,
sekretář
OFS Karviná
Univerzitní náměstí 242
733 01 Karviná Fryštát
IČ:22883053
ofska@seznam.cz,
tel:608863892,739299599,
fax:552 302 894

PARTNEŘI:

 
 

 

 
 

www.mujprvnigol.cz/