LOSOVACÍ AKTIV

15.06.2017 23:03

- STK OFS Karviná upozorňuje kluby OFS Karviná na rozhodnutí VV OFS Karviná ze dne 5.5.2017

o konání losovacího aktivu, který se uskuteční v budově ČUS Universitní náměstí č. 242 Karviná Fryštát,

v pondělí 10.7.2017, v 16:30hod., v návaznosti na losovací aktiv MSKFS který se uskuteční dne 29.6.2017.

STK OFS Karviná tímto upozorňuje kluby na povinnost, kdy dle § 17/3 losovacího aktivu jsou povinni

účastnit se zástupci všech členských klubů, které podaly přihlášku do soutěže.

PARTNEŘI:

 
 

 

 
 

www.mujprvnigol.cz/