Náhradní zápis o utkání

04.08.2015 11:50
Zasíláme  nový náhradní zápis o utkání viz www.ofskarvina.cz/formulare-ke-stazeni/, který se bude využívat od nového SR 2015/16  pouze ve výjimečných případech – výpadek elektřiny, internetu…(pozor: zneužití používání papírové formy náhradního zápisu bude trestáno finanční pokutou do výše 30 000 Kč). V případě, že se to stane v soutěžích OFS Karviná, jsou rozhodčí povinni vyplněný a podepsaný zápis doručit v co nejkratší možné době na sekretariát OFS Karviná – nejlépe naskenovaný mailem a poté poštou nebo osobně. Přepis do systému IS provede dodatečně organizátor utkání!

Náhradní zápis o utkání, který použijí kluby a rozhodčí -  pokud nepůjde internet, je možné vypsat zápis ručně nebo na PC jako v minulosti – k tomu slouží zápis ve Wordu, je  uzamčený, aby se nerozhodily sloupce a tabulky,  je možno vpisovat text.  Pokud by vypadl elektrický proud, musí mít stále  rozhodčí a kluby k dispozici zápis vytisknutý pro možnost ručního vyplňování.

V novém papírovém náhradním zápise o utkání připomínám několik změn oproti starému :

-          Uvádět  nové delší,  čtrnáctimístné číslo utkání -  obsahuje počáteční rok soutěžního ročníku, číslo organizační jednotky, číslo soutěže, kola a pořadí v kole,  např.  2015510A1A0603.

-          Nový sloupec PB – počet branek,  do sloupečku psát pouze počet branek každého střelce,  řídící orgán může rozhodnout, zda ještě bude vyžadovat uvádět i minuty vstřelení branky a ty potom psát jako dosud do zprávy o utkání na zadní stranu.

-          Do kolonky „Konfrontace“ na zadní straně uvádět provedení Kontroly totožnosti na vyžádání vedoucího a zda bylo či nebylo namítnutí neoprávněného startu hráče, pokud nebylo, dále se nic již neuvádí.  Pokud je namítnut neoprávněný start, přezkoumá sám rozhodčí totožnost tohoto hráče (ů) a průběh a výsledek přezkoumání uvede do kolonky na přední stranu zápisu a nechá vedoucím podepsat. Kontrolu totožnosti provádět podle § 58 SŘ.

Doplňuji na základě dotazu k HP v náhradním zápisu – oproti starému je jen jeden podpis hlavního pořadatele, dříve byly dva – před utkáním a po utkání, v elektronickém  zápisu  nepodepisuje hlavní pořadatel nic, v tomto náhradním zápisu je uveden jeden podpis a zda je to provedeno před nebo po utkání není již směrodatné a není to ani nikde uvedeno.

Podrobnější metodika vyplňování zápisu a dalších jiných formulářů  bude zveřejněna na novém fotbalovém webu na úřední desce v průběhu několika dnů.

Děkuji, s pozdravem

Ing. Jiří Kureš

Předseda  Pravidlové  komise               

cid:image001.png@01CF0CCA.9E4A24A0

 

Fotbalová asociace České republiky
Diskařská 4/2431, P. O. Box 11

160 17  Praha 6
Mobil:     (+420) 724 100 563
E-Mail:    jkures@seznam.cz

Web:       https://www.fotbal.cz

 

Přílohy:

Náhradní zápis o utkaní 2015.doc

Náhradní zápis o utkání.pdf 

 

PARTNEŘI:

 
 

 

 
 

www.mujprvnigol.cz/