Nový soubor předpisů FAČR účinný od 1. 7. 2015

03.07.2015 07:30

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych vás upozornil, že na webu FAČR www.fotbal.cz , pod odkazem Legislativa byly dnes zveřejněny schválené předpisy FAČR. Můžete si je i stáhnout z webu OFS Karviná 

viz odkaz: www.ofskarvina.cz/formulare-ke-stazeni/soubor-predpisu-facr-ucinny-od-1-7-2015/

 

S pozdravem

Bronislav Schimke
sekretář
OFS Karviná
Univerzitní náměstí 242
733 01 Karviná Fryštát
IČ:22883053
ofska@seznam.cz
tel:608 863 892,739 299 599 
fax:552 302 894

PARTNEŘI:

 
 

 

 
 

www.mujprvnigol.cz/