VEDEME DĚTI K LÁSCE K FOTBALU A SPORTU!

22.04.2016 19:52

VEDEME DĚTI K LÁSCE K FOTBALU

A SPORTU!

 
Jsme rádi, když můžeme pomáhat,
a s projektem AWT JSME MY! se nám to daří!
V rámci 4. ročníku tohoto sponzorského
programu jsme finančně podpořili i Okresní
fotbalový svaz Karviná, kde působí specialista
treasury David Kondziolka. Právě na něj
směřovaly naše otázky, abychom se o jeho
aktivitách dozvěděli víc.
 
Můžete OFS Karviná v krátkosti představit?
Účelem OFS Karviná je především organizování fotbalových utkání a komplexní rozvoj
a propagace fotbalu v našem okresu. Chceme dětem ukázat, že sport je skvělý způsob
vyplnění volného času. Kromě toho, že mládež vedeme k lásce k fotbalu a sportu
všeobecně, snažíme se vést také k pozitivním občanským postojům a zásadám, ke zdravému
způsobu života, s cílem zabránit v budoucnu závislosti na alkoholu, drogách a podobě.
Jak dlouho v klubu působíte a jak jste se ke spolupráci dostal?
Působím od roku 2014, kdy jsem byl osloven prostřednictvím fotbalového oddílu Slovan
Orlová, kde jsem pomáhal s administrativou.
 
Jaké akce v průběhu roku pořádáte a kterých se účastníte?
Během roku řídíme veškeré soutěže v rámci okresu Karviná od dospělých až po tu
nejmladší přípravku. V zimním období organizujeme již třetím rokem Zimní ligu mládeže
OFS Karviná. Těchto halových turnajů se účastní jednotlivé oddíly mládeže od dorostu až
po přípravku v rámci působnosti okresu Karviná. Dále se ve spolupráci s fotbalovou
asociací 2x ročně podílíme na projektu Můj první gól. V jeho rámci je akce Měsíc náborů,
kdy pořádáme sérii akcí orientovaných na seznámení dětí s fotbalem. Tyto akce
realizujeme ve dvou hlavních náborových měsících – v září a květnu.
Jak konkrétně jste využili prostředky získané v programu AWT JSME MY!?
Prostředky, které jsme dostali od AWT, byly použity na zajištění turnajů, občerstvení,
poháry, medaile, diplomy i pronájem jednotlivých hal. Zkrátka na vše, co je potřeba. Ještě
jednou za ně moc děkujeme.
Jaké máte plány do budoucna?
Našim hlavním cílem je samozřejmě navázat na další ročník
Zimní ligy mládeže OFS Karviná. Věřím, že budeme úspěšní
a vše nám vyjde!
 
Děkuji za rozhovor.
Eliška Gmiterková | redaktorka

PARTNEŘI:

 
 

 

 
 

www.mujprvnigol.cz/